INSTRUKCE PRO AUTORY

Termíny

Abstrakty 10.8.2022
Články (plné texty) 31.8.2022
Jazyk Angličtina

Abstrakt

Velikost max. 250 slov, abstrakt vkládejte do konferenčního systému. Autor může na jedno vložné přihlásit 1 abstrakt (přednášku nebo poster). V případě, že chcete přihlásit více abstraktů v rámci jedné registrace, kontaktujte sekretariát konference.

Odesláním abstraktu do konferenčního systému, autor uděluje výslovný souhlas s tím, že abstrakt může být použit v publikaci Abstracts a v časopise IOP, který bude zaslán do online služeb Web of Science a Scopus pro hodnocení a případné indexování.

Prezentace

Délka prezentace 20 minut včetně diskuze. PowerPoint (MS Office 2000 a novější) nebo Adobe Acrobat, velikost písma 40, základní text cca 30, min. 20. Velikost max. 50 MB. Prezentace má být přehledná, čitelná, tak, aby texty, obrázky, grafy,  tabulky a rovnice byly dobře viditelné i z větší vzdálenosti.

Prezentaci s názvem souboru:
prijmeni_konference_anglickynazevclanku.pripona (prvních 10 znaků z názvu článku) nahrávejte do konferenčního systému.

Poster

Rozměr posteru: 800 mm (šířka) x 1200 mm (výška). Posterové sekce se bude konat 8.9.2022 od 17:00. Žádáme autory, aby byli u posterů osobně přítomni. Po ukončení posterové sekce prosíme o odstranění posterů. Plný text je možné zařadit do sborníku konference. Šablona ke stažení je k dispozici výše.

"Abstracts" - tištěná publikace

Před konferencí jsou abstrakty zpracovány do tištěné publikace "Abstracts". Tuto publikaci obdržíte na konferenci.  Publikace obsahuje pouze seznam abstraktů s příslušnými informacemi (autor, společnost/instituce, město, země, spoluautoři, spolupracující společnost/instituce).

 

Všechny ochranné známky, označení služeb, obchodní názvy, názvy produktů a loga, které se objevují na webu, jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Jakákoli práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.  

 

Publikace článku v časopise IOP Journal of Physics Conference Series

Články nahrávejte do konferenčního systému. MS Word 97 a novější (nepřijímáme články ve formátu PDF), stránka A4, okraje: 40 mm (nahoře), 25 mm (vlevo a vpravo), 27 mm (dole), řádkování jednoduché, max. 6 stran včetně obrázků, velikost souboru max. 20 MB (v jiném případě kontaktujte sekretariát konference), závazná šablona ke stažení ZDE.

Detailní instrukce pro přípravu textu, licenční ujednání a podmínky IOP Conference Series jsou ZDE.

Programový výbor konference si vyhrazuje právo změnit zařazení článku (přednášky/postery), nebo jej zamítnout.

Odesláním článku do konferenčního systému, autor uděluje výslovný souhlas s tím, že článek může být použit v časopise IOP, který bude zaslán do online služeb Web of Science a Scopus pro hodnocení a případné indexování.

Publikace článků v odborném časopise Materials

Materials (ISSN 1996-1944; Impact Factor: 3,748 (2021 Journal Citation Reports®; impakt faktor za 5 let: 4,042, CiteScore: 4,7, Q1 v kategorii JCR "Metallurgy & Metallurgical Engineering") je recenzovaný časopis s otevřeným přístupem z oblasti materiálové vědy a inženýrství, který vychází každý půlrok online u MDPI (https://www.mdpi.com/journal/materials); je indexován ve Web of Science, Scopus, EI a PudMed.

Srdečně vás zveme k zaslání příspěvku do zvláštního čísla "Microstructure and Mechanical Properties Relationship for Metallic Materials" v časopise /Materials/.

Webové stránky zvláštního čísla: https://www.mdpi.com/journal/materials/special_issues/relationship_metallic

Pokyny pro zasílání příspěvků: Účastníci vkládají článek na stránky časopisu sami. Klikněte na "Submit to Special Issue" v levém horním rohu prostřednictvím webové stránky Special Issue. Uživatelé, kteří zasílají příspěvek poprvé, se musí před zasláním zaregistrovat.

Pokyny pro autory:https://www.mdpi.com/journal/materials/special_issues/relationship_metallic.

Standardní cena za vydání článku je 2300 CHF. Slevy za vydání článku pro účastníky konference COMAT 2022:

  • 800 CHF pro rukopisy zaslané do 31. srpna 2022;
  • 600 CHF pro rukopisy předložené do 30. září 2022;
  • 400 CHF pro rukopisy předložené do 31. října 2022.

               

Všechny ochranné známky, označení služeb, obchodní názvy, názvy produktů a loga, které se objevují na webu, jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Jakákoli práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.