TERMÍNY A VLOŽNÉ

Termíny

Abstrakty 10.8.2022
Články (plné texty) 31.8.2022
Platba, rezervace ubytování 10.8.2022
Nahrání prezentace 5.9.2022

Vložné do 15.5.2022

Autoři přednášek a posterů* 10.700,-Kč
Ostatní účastníci a spoluautoři 11.500,-Kč
Doktorand/student denního studia s přednáškou/posterem* 8.700,-Kč
Doktorand/student denního studia bez přednášky/posteru 9.500,-Kč
Poplatek za publikaci článku v časopise IOP 2.600,-Kč

* Programový výbor si vyhrazuje právo změnit zařazení článku (přednášky/postery),
  nebo jej zamítnout.
  Konferenční poplatek za přednášku je možné hradit POUZE předem bankovním převodem
  nebo platební kartou, nelze jej platit na místě.

Cena zahrnuje DPH, organizační náklady, tištěnou publikaci "Abstracts", stravování (coffee break, obědy, společenský večer). Organizátor si vyhrazuje právo změny cen.

Vyjma poplatku za přednášku, který musí být uhrazen předem, lze poplatky zaplatit bankovním převodem nebo kartou prostřednictvím konferenčního systému, nebo na místě v hotovosti.

Daňový doklad o přijaté platbě bude zaslán emailem po obdržení platby. Závěrečné vyúčtování (faktura) bude zasláno po ukončení konference na fakturační e-mail zadaný v konferenčním systému.

V případě neúčasti na konferenci se vložné nevrací. Účastníkovi bude zaslána publikace "Abstracts".

 

Data

Zahájení konference 6.9.2022, 10:00
Posterová sekce 7.9.2022, 17:00
Společenský večer - Na Spilce 7.9.2022, 20:00
Ukončení konference 8.9.2022, 13:00

Vložné od 16.5.2022

Autoři přednášek a posterů* 11.200,-Kč
Ostatní účastníci a spoluautoři 12.000,-Kč
Doktorand/student denního studia s přednáškou/posterem* 9.200,-Kč
Doktorand/student denního studia bez přednášky/posteru 10.000,-Kč
Poplatek za publikaci článku v časopise IOP 2.600,-Kč

* Programový výbor si vyhrazuje právo změnit zařazení článku (přednášky/postery),
  nebo jej zamítnout.
  Konferenční poplatek za přednášku je možné hradit POUZE předem bankovním převodem
  nebo platební kartou, nelze jej platit na místě.

Bankovní spojení

TANGER, spol. s r.o.
Keltičkova 62
710 00 Ostrava
Česká Republika
IČO: 13643495
DIČ: CZ13643495
 
Československá obchodní banka a.s.,
Hollarova 5, 702 00 Ostrava
č.ú - CZK: 9595143/0300
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ48 0300 0000 0000 0959 5143
   
č.ú - EUR: 245367919/0300
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ74 0300 0000 0002 4536 7919
VS: číslo pokynu k platbě
Do poznámky prosím uveďte, za koho platíte (např. jméno)