TEMATICKÉ OKRUHY

Pokročilé oceli

Neželezné kovy

Ultra-jemnozrnné materiály

Metalurgie kovů (tavení, odlévání)

Tváření kovů

Tepelné zpracování

Termomechanické zpracování kovů

Technologické a materiálové modelování

Pokročilé materiálové modely (plasticity, tvárné poškození atd.)

Testování a analýzy materiálů

Technika spojování kovů (svařování, pájení, lepení, alternativní spojování)

Aditivní výroba

Povlaky

Průmysl 4.0

Posterová sekce

Přijímají se pouze postery zaměřené na výše uvedená témata.